รับสมัครพนักงาน

เดอะ เชียงใหม่ไทยฟาร์ม คุกกิ้ง


รับสมัครพนักงาน


ตำแหน่ง : ครูสอนทำอาหารไทย

คุณสมบัติ : 1.สามารถ ฟังและพูด ภาษาอังกฤษได้ดี คล่องแคล่ว

               2.สามารถทำอาหารไทยได้ และมีใจรักในการทำอาหาร

               3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และชอบช่วยเหลือ ให้การบริการแก่ผู้อื่น


สนใจติดต่อได้ที่  081-2885989 , 098-2711772